4STYLES

KIDS

HOKKAIDO
TOHOKU
2019-1-14-mon
マイナビDANCE ALIVE HERO’S 2019 KIDS TOHOKU CLIMAX
HOKURIKU
KANTO
2019-01-26-sat
マイナビDANCE ALIVE HERO’S 2019 KIDS KANTO CLIMAX
CHUBU
2019-01-27-sun
マイナビDANCE ALIVE HERO’S 2019 KIDS CHUBU CLIMAX
KANSAI
2019-01-19-sat
マイナビDANCE ALIVE HERO’S 2019 KIDS KANSAI CLIMAX
KYUSHU
2019-01-14-mon
マイナビDANCE ALIVE HERO’S 2019 KIDS KYUSHU CLIMAX

RIZE

HOKKAIDO
2019-01-19-sat
マイナビDANCE ALIVE HERO’S 2019 RIZE HOKKAIDO CLIMAX
TOHOKU
2019-1-14-mon
マイナビDANCE ALIVE HERO’S 2019 RIZE TOHOKU CLIMAX
HOKURIKU
KANTO
CHUBU
2019-01-27-sun
マイナビDANCE ALIVE HERO’S 2019 RIZE CHUBU CLIMAX
KANSAI
KYUSHU
2019-01-11-fri
マイナビDANCE ALIVE HERO’S 2019 RIZE KYUSHU CLIMAX